โลโก้ร้านแต่งรถ Shine Car

โลโก้ร้านแต่งรถ Shine Car

by admin ธันวาคม 30, 2013

โลโก้  Shine Car

ออกแบบโลโก้ร้านแต่งรถ จำหน่ายและตกแต่งอุปกรณ์แต่งรถ มากมาย ที่มาในการออกแบบต้องการความเรียบง่าย โดยใชรูปทรงของรถที่ดูทันสมัย และใช้สีแดงให้ดูจี้ดจ้าด รวดเร็ว และดูทันสมัย จึงเป็นที่มาในการออกแบบโลโก้ในครั้งนี้

Social Shares

ติดตาม Growslogo

Subscribers get the best curated content for youติดตาม Growslogo

Related Articles

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *